Adwokat Justyna Kaczmarczyk

Kancelaria Adwokacka

Kontakty z dzieckiem

Rozważmy dwie typowe sytuacje:

 

1. rodzice dziecka pozostawali w nieformalnym związku, doszło do rozstania i jedno z nich mieszka nadal z dzieckiem, a drugie wyprowadziło się

 

Jeżeli były partner utrudnia nam kontakty i wiemy, że polubowne rozwiązanie sprawy nie wchodzi w grę, należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim i opisanie w nim, w jaki sposób te kontakty powinny się odbywać (należy być konkretnym, np. co drugi weekend od soboty od 10.00 do niedzieli do 18.00, każda środa od 16.00 do 20.00, pierwszy tydzień ferii zimowych, Wielkanoc od 9.00 do 16.00 itd.). Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową 40 zł oraz odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Jeżeli rodzic, z którym pozostaje dziecko, kwestionuje kwalifikacje rodzicielskie drugiego rodzica i gotowość dziecka to spędzania z nim samodzielnie czasu, warto zawnioskować o przesłuchanie świadków, którzy mają wiedzę na temat więzi wnioskodawcy z dzieckiem, wiedzą, w jaki sposób się nim zajmuje. Bardzo często w spornych sprawach sąd dopuszcza dowód z opinii biegłych psychologów, o czym niżej. Jeżeli sprawa jest pilna, a kontaktów nie ma praktycznie wcale, we wniosku o kontakty należy dodatkowo zawrzeć wniosek o zabezpieczenie  (ze wskazaniem, w jaki sposób kontakty powinny wyglądać w wersji minimum, "na już"). Sąd rozpozna taki wniosek w pierwszej kolejności i do zakończenia postępowania (które może trwać kilka miesięcy, o ile nie dłużej) wnioskodawca będzie miał zagwarantowane kontakty z dzieckiem w sposób wskazany w postanowieniu o zabezpieczeniu (ewentualnie w ugodzie).

Po ostatecznym uregulowaniu kontaktów przez sąd, w przypadku zmiany okoliczności w najbliższych miesiącach czy latach (gdy np. zajdzie konieczność poszerzenia kontaktów, zmiany dni/godzin) w każdej chwili można złożyć do sądu nowy wniosek.

 

2. rodzice dziecka byli małżeństwem, doszło do rozstania i jedno z nich mieszka nadal z dzieckiem, a drugie wyprowadziło się

 

Jeżeli rodzice dziecka rozstali się, ale żadne nie wystąpiło jeszcze z pozwem o rozwód/separację, rodzic, który nie ma kontaktu z dzieckiem powinien postąpić tak, jak opisałam w pkt 1, czyli jak najszybciej wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Jeżeli jednak wiemy, że lada moment zostanie wniesiona sprawa o rozwód/separację, postępowanie przed sądem rejonowym zostanie zawieszone, a kwestię kontaktów przejmie sąd okręgowy, przed którym będzie toczyła się sprawa rozwodowa/o separację (wniosek złożony do sądu rejonowego nie będzie więc miał większego sensu). W sprawie o rozwód/separację sąd z urzędu będzie zajmował się kwestią kontaktów z dzieckiem, więc wszelkie związane z tym uwagi/wnioski dowodowe należy kierować w ramach tej sprawy.

 

Na pierwszej rozprawie dotyczącej kontaktów sędzia będzie robił wszystko, by nakłonić rodziców dziecka do ugody. W wielu przypadkach, dzięki mniejszym lub większym kompromisom, udaje się zawrzeć taką ugodę i wtedy sprawa kończy się na jednej rozprawie, bez przesłuchiwania świadków i prowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego. Jeżeli jednak o ugodzie nie może być mowy, warto złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych psychologów (OZSS), którzy przeprowadzą badanie rodziców i dziecka, a następnie sporządzą opinię, w której określą najbardziej wskazany dla dziecka zakres kontaktów z drugim rodzicem.