Adwokat Justyna Kaczmarczyk

Kancelaria Adwokacka

Prawo cywilne

  • sporządzanie projektów umów, pism przedsądowych i procesowych
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych
  • sprawy procesowe (m.in. o zapłatę, wydanie, naruszenie dóbr osobistych), także sprawy odszkodowawcze
  • sprawy spadkowe (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zniesienie współwłasności, służebności, zasiedzenie)
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • windykacja i postępowanie egzekucyjne