Adwokat Justyna Kaczmarczyk

Kancelaria Adwokacka

Prawo karne

  • reprezentacja klientów w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura), w tym w sprawach związanych z tymczasowym aresztowaniem oraz zastosowaniem innych środków zapobiegawczych, negocjowanie warunków dobrowolnego poddania się karze,
  • obrona klientów przed sądem w sprawach karnych i wykroczeniowych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu wykonawczym (m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, zgodę na wykonywanie kary  w systemie dozoru elektronicznego)
  • reprezentowanie pokrzywdzonych na wszystkich etapach sprawy
  • doradztwo w zakresie prawa karnego